آسيب تاندون پرونئال

التهاب يک يا هر دو تاندون پرونئال هنگام عبور از زير قوزک خارجي را تاندونيت پرونئال مي گويند. معمولا” بدنبال فشار بيش از حد بر آن در ورزشکاران که مي دوند يا مي پرند اتفاق مي افتد. همچنين بدنبال پيچ خوردگي مچ پا و کشيدگي اين تاندون نيز مي تواند اتفاق بيافتد. علايم آن عبارتست […]

پيچ خوردگي مچ پا

پيچ خوردگي مچ پا و ضايعات همراه آن 25 تا 40 درصد صدمات ورزشي را در واليباليستها بسکتباليستها و فوتباليستها تشکيل مي دهد چنانچه توجه کافي و درمان مناسب صورت نگيرد 15 تا 48 درصد موارد منجر به ناپايداري مزمن مچ پا و پيچ خوردگي مکرر مچ پا ميگردد پيچ خوردگي مکرر مچ پا در […]

آسيب رباط هاي سيندسموز

آسيب ديدگي رباط هايي که در سطح فوقاني مچ پا،دو استخوان مچ پا را کنار هم نگه مي دارند مي تواند در يک پيچ خوردگي شديد که مچ پا بداخل مي چرخد و همزمان استخوان تي بيا هم بداخل بچرخد، در ورزشکاران اتفاق بيافتد. موارد شديد آن که با شکستگي نازک ني (فيبولا) همراه است […]

آرتروز شست پا

اين وضعيت در واقع يک التهاب تخريبي مفصل شست پا مي باشد که باعث درد و محدوديت حرکتي در قاعده شست مي گردد. در خيلي از موارد، علت آن مشخص نيست. در بيماراني که کف پاي صاف دارند، شايعتر است، در اين افراد فشار وارده به شست بيشتر از حد طبيعي است که منجر به […]

التهاب و تورم سزاموئيد

اين وضعيت در واقع يک التهاب تخريبي مفصل شست پا مي باشد که باعث درد و محدوديت حرکتي در قاعده شست مي گردد. در خيلي از موارد، علت آن مشخص نيست. در بيماراني که کف پاي صاف دارند، شايعتر است، در اين افراد فشار وارده به شست بيشتر از حد طبيعي است که منجر به […]

التهاب تاندون آشيل

تاندون آشيل بزرگترين تاندون بدن مي باشد، که عضلات پشت ساق را به استخوان پاشنه متصل مي نمايد. آسيب هاي شايع آن عبارتند از: التهاب و ورم تاندون،فرسوده شدن و تخريب تاندون و نهايتا”پارگي تاندون آشيل ورم و التهاب تاندون آشيل بدنبال فشار بيش از حد به تاندون در فعاليتهاي ورزشي ديده مي شود که […]

استخوان ناويکولار اضافي

يک استخوان اضافه و نابجا است که به استخوان اصلي با يک بافت همبند يا غضروف متصل شده است که مي تواند در بعضي از افراد ظاهر شود. اين استخوان مي تواند باعث درد و يا دچار صدمه گردد. علت آن يک نا هنجاري مادرزادي است و بيشتر در خانمها يافت مي گردد. اگر اين […]

انگشت چکشي

در اين دفورميتي انگشت از بند آخر خم مي ماند. اين حالت ممکن است در ابتدا انعطاف پذير باشد و قابل اصلاح باشد ولي در موارد پيشرفته بصورت سفت و فيکس مي باشد. تاندونهاي خم کننده انکشت کوتاه و سفت شده اند و بند آخر انگشت را خم نگه مي دارند. محدوديت حرکت و درد […]

انگشت چنگکي

اين اختلال يک دفورميتي است که بطور تيپيک يک يا چند تا از انگشتان کوچک را در گير مي کند. در خيلي از موارد هر چهار انگشت کوچک درگير مي شوند ولي شايعترين انگشتي که درگير مي شود، انگشت دوم مي باشد که انگشت از بند اول بطرف بالا مي رود و از بند مياني […]

برآمدگي و انحراف شست پا

هالوکس والگوس ( برآمدگي يا قوز شست پا ) يکي از شايع ترين مشکلات ناحيه پنجه پا مي باشد که معمولا” بتدريج پيشرفت مي کند و باعث مي گردد که انگشت شست پا به سمت انگشتان کوچکتر پا منحرف گرديده و يک برآمدگي يا قوز در کنار داخلي بند اول شست پا ايجاد گردد. با […]