پيچ خوردگي مچ پا

به روزرساني اطلاعات درباره پيچ خوردگي مچ پا http://www.iranoa.ir   چگونه پيچ خوردگي مزمن و تکراري مچ پا را درمان کنيم ؟ http://www.iranoa.ir/   پيچ خوردگي مچ پا و ضايعات همراه آن 25 تا 40 درصد صدمات ورزشي را در واليباليستها بسکتباليستها و فوتباليستها تشکيل مي دهد چنانچه توجه کافي و درمان مناسب صورت نگيرد […]

شکستگي پاشنه

استخوان پاشنه يکي از مهمترين استخوانهاي پا مي باشد و شکستگي اين استخوان مي تواند مانع راه رفتن نرمال فرد مبتلا گردد. شکستگي آن معمولا” بدنبال يک آسيب شديد مثل سقوط از بلندي يا تصادف رانندگي اتفاق مي افتد و در بعضي موارد همراه صدمات استخوانهاي ديگر مثل ساق، ران يا ستون فقرات مي باشد. […]

شکستگي تالوس

تالوس استخواني است که در مفصل مچ پا شرکت مي کند و مچ پا را به کف پا متصل مي کند، و از آنجائيکه يک رگ خونرساني دارد، شکستگي هاي آن حايز اهميت است. شايعترين علل شکستگي تالوس صدمات ناشي از تصادفات رانندگي يا سقوط از بلندي مي باشد و در بعضي مواقع بدنبال صدمات […]

شکستگي جونز

شکستگي قاعده استخوان پنجم کف پا بعنوان شکستگي جونز شناخته مي شود. اين شکستگي مي تواند بدنبال يک پيچ خوردگي مچ پا اتفاق بيافتد و گاهي تشخيص داده نمي شود و به اشتباه بعنوان پيچ خوردگي مچ پا درمان مي گردد. بيمار از درد ناحيه خارجي و مياني کف پا همراه با تورم و کبودي […]

شکستگي و دررفتگي ليسفرانک

رباطي که بين قاعده استخوان دوم کف پا و استخوان کونئيفورم قرار دارد بعنوان رباط ليسفرانک شناخته مي شود. هر گاه پارگي اين رباط يا شکستن قاعده متاتارس دوم عارض گردد، ضايعه را بعنوان شکستگي و دررفتگي ليسفرانک مي نامند. اين ضايعه در پيچ خوردگي شديد پنجه پا يا در يک ضربه مستقيم و شديد […]