بیوگرافی

دکتر موحدي داراي بورد تخصصي ارتوپدي و فوق تخصص در جراحي پا و مچ پا مي باشد.

دکتر موحدي مدارج تحصيلي را در رشته دکتري طب عمومي و بورد تخصصي ارتوپدي را دردانشگاه علوم پزشکي تهران به اتمام رسانيده و دوره فلوشيپ جراحي ترميمي پا و مچ پا را در دانشگاه تورنتو، کانادا گذرانده است.

دکتر موحدي مسلط به زبانهاي انگليسي و آلماني بوده وعضو رسمي مجامع علمي متعددي در ايران، کانادا و آمريکا مي باشد. ايشان يکي از مولفين کتاب الکترونيکي ” طب در مشکلات اسکلتي – عضلاني ” است که به زبان اينگليسي براي دانشجويان پزشکي نوشته شده است.
Musculoskeletal Medicine for Medical Students

http://www.orthopaedia.com/display/MSKMed/Arthritis+of+the+ankle

 

گواهينامه ها:
1369 . دکتري طب عمومي ، دانشگاه علوم پزشکي تهران
1375 . بورد تخصص جراحي استخوان و مفاصل ، دانشگاه علوم پزشکي تهران
1383 . Medical Council of Canada
1385 . کالج پزشکان و جراحان ايالت اونتاريو ، کانادا
1385 . فلوشيپ باليني جراحي پا و مچ پا ، دانشگاه تورنتو ، کانادا
1386 . درجه فلوشيپ در جراحي پا و مچ پا، وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي اولين و تنها فلوشيپ جراحي پا و مچ پا در ايران که به تائيد وزارت محترم بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي و رياست محترم هيئت بورد ارتوپدي ايران رسيده است.

 

دوره هاي آموزشي:
1369 – 1362 طب عمومي ، دانشگاه علوم پزشکي تهران
1375 – 1371 ارتوپدي ، دانشگاه علوم پزشکي تهران
1385 – 1383 فلوشيپ باليني جراحي پا و مچ پا ، دانشگاه تورنتو

 

تجارب کاري:
1371 – 1369 پزشک عمومي ، بيمارستان زابل
1375 – 1371 دستيار ارتوپدي ، بيمارستان امام خميني ، تهران
1383 – 1375 متخصص ارتوپدي ، بيمارستان شهيد فياض بخش، تهران
عضو هيئت علمي نيمه وقت دانشگاه آزاد اسلامي تهران
1385 – 1383 Toronto Western Hospital , دانشگاه تورنتو، کانادا
1386 تا بحال فوق تخصص جراحي پا و مچ پا، مرکز پزشکي سهند
مشاور بيمارستان هاي ايرانمهر، بانک ملي ، شرکت نفت

 

پايان نامه ها:

1369 . کاربرد پيوندهاي استخواني در مجروحان جنگ تحميلي
بيمارستان سينا ،دانشگاه علوم پزشکي تهران

1375 . نتايج درماني در بيماران با Ulnar Club Hand Deformity
بيمارستان امام خميني 1371 لغايت 1375 ، دانشگاه علوم پزشکي تهران

 

مقالات:

درمان همزمان ناپايداري خارجي مچ پا و پارگي زردپي پرونئوس برويس
مجله جراحي استخوان و مفاصل ايران، پاييز1388 ، دوره هفتم ، شماره چهارم ، صفحات : 149-153
http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/62813882902.pdf

تشخيص و درمان آسيب رباط سين‌دسموز مچ پا با آرتروسکوپي مچ پا
مجله جراحي استخوان و مفاصل ايران، بهار 1391 ، دوره دهم ، شماره دوم ، صفحات:77-80
www.ijos.ir

بررسی کفی طبی بر روی فعالیت عضلانی در بیمار با کف پای صاف انعطاف پذیر
مجله بین المللی ارتوز و پروتز، پاییز 1392
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23824545

مقايسه نتايج جراحي هالوکس والگوس بدنبال استئوتومي ديستال متاتارس اول با دو روش باز و کم تهاجمي
مجله جراحي استخوان و مفاصل ايران ، زمستان 1392 ، دوره دوازدهم ، شماره يک ، صفحات :26 الي 32
http://www.ijos.ir

تاندون ترانسفر سه گانه  ” موحدی تاندون ترانسفر ”  برای اصلاح دفرمیتی پا در فلج کامل عصب پرونئال مشترک
مجله بین المللی جراحی پا و مچ پا، انجمن جراحان پا و مچ پا آمریکا ، زمستان 1394
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26860403

 

سخنراني ها:

1386 . شکستگي – دررفتگي ليسفرانک حاد و مزمن
پانزدهمين کنگره سالانه انجمن ارتوپدي ايران، تهران، آبان ماه

1387 . نحوه درمان ضايعات غضروفي مفصل مچ پا
پانزدهمين کنگره بازآموزي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي ، ارديبهشت ماه

1387. پاي ديابتي
ارائه شده در کنگره روش هاي نوين تشخيصي و درماني استئوميليت، تهران، خرداد ماه

1387. کف پاي صاف انعطاف پذير در کودکان
انجمن ارتوپدي ايران ، تهران، بهمن ماه

1387. کف پاي صاف در بالغين ، اختلال عملکرد تاندون تيبيال خلفي
هفدهمين کنگره بازآموزي ارتوپدي دانشگاه علوم پزشکي تهران ، اسفند ماه

1388. عوارض شکستگي هاي تالوس
کنگره انجمن ارتوپدي، اهواز، ارديبشت ماه

1388. درد ناحيه جلوي پا ( متاتارسالژيا )
سي و سومين کنگره جامعه جراحان ايران ، تهران ، ارديبهشت ماد

1388. درمان زخمهاي ديابتي در پا
سي و سومين کنگره جامعه جراحان ايران ، تهران ، ارديبهشت ماد

1388. درمان همزمان ناپايداري مزمن خارجي مچ پا و پارگي زردپي پرونئوس برويس
هجدهمين کنگره بازآموزي ارتوپدي دانشگاه علوم پزشکي تهران ، اسفند ماه

1389.درمان شکستگي هاي داخل مفصلي پاشنه در سالمندان
کنگره بازآموزي ارتوپدي ، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، تهران، ارديبهشت ماه

1389. اختلال عملکرد تاندون تيبيال خلفي
سي و چهارمين کنگره جامعه جراحان ايران ، تهران ، ارديبهشت ماد

1389. مشکلات مزمن مچ پا
کنگره انجمن کايروپراکتيک ايران، تهران ، ارديبشت ماه

1389. درمان آرتروسکوپيک و پيوندهاي غضروفي-استخواني در ضايعات استئوکندرال تالوس
کنگره انجمن طب ورزشي و آرتروسکوپي ايران، تهران ، خرداد ماه

1389. ناپايداري مزمن خارجي مچ پا و ضايعات همراه
کنگره انجمن ارتوپدي تروماي ايران ، تير ماه

1389 . ناپايداري هاي حاد و مزمن مچ پا در ورزشکاران
هجدهمين کنگره سالانه انجمن ارتوپدي ايران، تهران، آبان ماه

1389 . استئوتومي هاي ديستال در هالوکس والگوس
هجدهمين کنگره سالانه انجمن ارتوپدي ايران، تهران، آبان ماه

1389. يافته هاي آرتروسکوپيک در پيچ خوردگي هاي مزمن مچ پا
هجدهمين کنگره بازآموزي ارتوپدي دانشگاه علوم پزشکي تهران ، آذر ماه

1389. درمان آرتروسکوپيک ضايعات استئوکندرال تالوس
کنگره انجمن ارتوپدي و تروما ايران POTA ، تهران ، دي ماه

1390. کف پاي صاف در بچه ها و نوجوانان
کنگره انجمن ارتوپدي، شيراز، ارديبشت ماه

1390. تاندونيت هاي مچ پا
همايش جامع مدون پزشکان عمومي،تهران،خرداد ماه

1390 . درمان آرتروسکوپيک ضايعات داخل مفصلي مچ پا
نوزدهمين کنگره سالانه انجمن ارتوپدي ايران، تهران، آبان ماه

1390 . چگونه پيچ خوردگي مکرر و مزمن مچ پا را درمان کنيم
نوزدهمين کنگره سالانه انجمن ارتوپدي ايران، تهران، آبان ماه

1390. شکستگي و دررفتگي هاي باز مچ پا و پاشنه
دانشگاه علوم پزشکي مازندران، ساري، آذر ماه

1390. ارزيابي و طبقه بندي صدمات حاد مچ پا
دومين همايش دوسالانه بين المللي ISKAST ، جزيره کيش، اسفند ماه

1390. طبقه بندي و درمان ضايعات داخل مفصلي در مچ پا
دومين همايش دوسالانه بين المللي ISKAST ، جزيره کيش، اسفند ماه

1391. دردهاي مزمن بعد از پيچ خوردگي مچ پا
کنگره انجمن ارتوپدي و تروما ايران POTA ، تهران ، فروردين ماه

1391. ترميم وبازسازي رباطهاي اطراف مچ پا
همايش بين المللي جراحي پا و مچ پا AO ، شيراز، مهرماه

1391. صدمات تاندونهاي پرونئال
همايش بين المللي جراحي پا و مچ پا AO ، شيراز، مهرماه

1391. درمان جراحي کف پاي صاف
همايش بين المللي جراحي پا و مچ پا AO ، شيراز، مهرماه

1391 . تازه هاي جراحي در درمان آسيب رباطهاي مچ پا
بيستمين کنگره سالانه انجمن ارتوپدي ايران، تهران، آبان ماه

1391 . تازه هاي جراحي در درمان ضايعات غضروف مچ پا
بيستمين کنگره سالانه انجمن ارتوپدي ايران، تهران، آبان ماه

1391 . درمان آرتروز مچ پا، تعويض مفصل مچ پا
بيستمين کنگره سالانه انجمن ارتوپدي ايران، تهران، آبان ماه

1391 . ناپايداري هاي مخفي مچ پا “پوستر”
بيستمين کنگره سالانه انجمن ارتوپدي ايران، تهران، آبان ماه

1391. عوارض پيچ خوردگي هاي مچ پا
بيست و يکمين کنگره بازآموزي ارتوپدي دانشگاه علوم پزشکي تهران ، آذر ماه

1391. جراحي مچ پا درصدمات ورزشي
سمينار صدمات ورزشي مچ پا، انجمن فيزيوتراپي ايران، تهران، دي ماه

1391. درمان جراحي در دفرميتي هاي پاي روماتسيمي
پنجمين سمينار ساليانه ارتوپدي خوزستان، اهواز، دي ماه

1392. پانل پاي ديابتي
سي و هفتمين کنگره ساليانه انجمن جراحان ايران ،تهران ، ارديبهشت ماه

1392 . نتايج جراحي هالوکس والگوس بدنبال استئوتومي ديستال متاتارس اول با دو روش باز و کم تهاجمي ( مقاله برتر )
بيست و يکمين کنگره سالانه انجمن ارتوپدي ايران، تهران، آبان ماه

1392 . تازه هاي جراحي در درمان آسيب غضروف مچ پا
بيست و يکمين کنگره سالانه انجمن ارتوپدي ايران، تهران، آبان ماه

1392. دفرميتي هاي پاي روماتسيمي
بيست و يکمين کنگره سالانه انجمن ارتوپدي ايران، تهران، آبان ماه

1392 . مقايسه نتايج جراحي هالوکس والگوس بدنبال استئوتومي ديستال متاتارس اول با روش باز و با روش کم تهاجمي در يک مطالعه کارآزمايي باليني تصادفي ( مقاله برتر )
اولين کنگره بين المللي جراحي پا و مچ پا قطر ، دوحه ، آبان ماه

1392. درمان همزمان ناپايداري مچ پا و آسيب تاندون هاي پرونئال ( پوستر )
اولين کنگره بين المللي جراحي پا و مچ پا قطر ، دوحه ، آبان ماه

1392. تشخيص و درمان ناپايداري هاي مخفي سيندسموز بوسيله آرتروسکوپي ( پوستر )
اولين کنگره بين المللي جراحي پا و مچ پا قطر ، دوحه ، آبان ماه

1392. عوارض آسيب هاي ليسفرانک
بيست و دومين کنگره بازآموزي ارتوپدي دانشگاه علوم پزشکي تهران ، دي ماه

1392. درمان همزمان ناپايداري مچ پا و آسيب تاندون هاي پرونئال
سومين همايش دوسالانه بين المللي ISKAST ، جزيره کيش، بهمن ماه

1392. تشخيص و درمان ناپايداري هاي مخفي سيندسموز بوسيله آرتروسکوپي
سومين همايش دوسالانه بين المللي ISKAST ، جزيره کيش، بهمن ماه

1392. اپروچ درماني در برخورد با ناپايداري هاي مچ پا
دانشگاه علوم پزشکي اصفهان ، اصفهان ، اسفند ماه

1392. اپروچ درماني در برخورد با پاي روماتوئيد
دانشگاه علوم پزشکي اصفهان ، اصفهان ، اسفند ماه

1393. تشخيص و درمان ناپايداري هاي مخفي سيندسموز بوسيله آرتروسکوپي
هجدهمين کنگره ارتوپدي پان عرب ، مسقط ، عمان ، آذر ماه

1393. اصلاح هالوکس والگوس به روش کم تهاجمي MIS
بيست و سومين کنگره بازآموزي ارتوپدي دانشگاه علوم پزشکي تهران ، آذرماه

1393. تشخيص و درمان شکستگي هاي پاشنه
کنگره انجمن ارتوپدي، اهواز ، دي ماه

1393. درمان بدجوش خوردگي هاي پاشنه
کنگره انجمن ارتوپدي، اهواز ، دي ماه

1394. درمان پای شارکو
فروردین ماه ، AO تهران ، کنگره

1394. درمان بدجوش خوردگي هاي پاشنه
کنگره انجمن جامعه جراحان، تهران ، اردیبهشت ماه

1394. درمان پای شارکو
کنگره انجمن جامعه جراحان، تهران ، اردیبهشت ماه

1394. عوارض پیچ خوردگی مچ پا
خرداد ماه ،POTA تهران ، کنگره

1394. درمان پای شارکو
خرداد ماه ،POTA تهران ، کنگره

1394. تاندون ترانسفر سه گانه  ” موحدی تاندون ترانسفر ”  برای اصلاح دفرمیتی پا در فلج کامل عصب پرونئال مشترک
بيست و سومين کنگره سالانه انجمن ارتوپدي ايران، تهران، آبان ماه

1394. تاندون ترانسفر سه گانه  ” موحدی تاندون ترانسفر ”  برای اصلاح دفرمیتی پا در فلج کامل عصب پرونئال مشترک
بيست و چهارمين کنگره بازآموزي ارتوپدي دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، آذر ماه

1395. تاندون ترانسفر سه گانه  ” موحدی تاندون ترانسفر ”  برای اصلاح دفرمیتی پا در فلج کامل عصب پرونئال مشترک
چهارمين کنگره بین المللی ارتوپدی امارات متحده عربی، دبی، اردیبهشت ماه

1395. درمان هالوکس والگوس
چهارمين کنگره بین المللی ارتوپدی امارات متحده عربی، دبی، اردیبهشت ماه

1395. تاندون ترانسفر سه گانه  ” موحدی تاندون ترانسفر ”  برای اصلاح دفرمیتی پا در فلج کامل عصب پرونئال مشترک
نهمین کنگره بین المللی ارتوپدی لبنان، بیروت، تیرماه

1395. تشخيص و درمان ناپايداري هاي مخفي سيندسموز
بیست و چهارمین کنگره انجمن ارتوپدی ایران ، تهران ، مهر ماه

1395. تاندون ترانسفر سه گانه  ” موحدی تاندون ترانسفر ”  برای اصلاح دفرمیتی پا در فلج کامل عصب پرونئال مشترک
سومین کنگره جهانی ارتوپدی ، کره جنوبی، سئول، آبان ماه

 

عضويت ها:
انجمن ارتوپدي ایران
جامعه جراحان پا و مچ پا کانادا
آکادمي جراحان ارتوپدي آمريکا