صدمات تاندون آشيل
 

تاندون آشيل بزرگترين تاندون بدن مي باشد، که عضلات پشت ساق را به استخوان پاشنه متصل مي نمايد.

 

آسيب هاي شايع آن عبارتند از:

التهاب و ورم تاندون،فرسوده شدن و تخريب تاندون و نهايتا"پارگي تاندون آشيل

 

ورم و التهاب تاندون آشيل بدنبال فشار بيش از حد به تاندون در فعاليتهاي ورزشي ديده مي شود که پرده يا جدار اطراف تاندون ممکنه متورم گردد و باعث يک درد سوزشي و حساسيت در زمان فعاليت يا بعد از انجام فعاليت مي گردد که اگر درمان نگردد ممکن است مزمن گردد.

 

فرسايش و تخريب تاندون آشيل نيز بدنبال فشار بيش از حد روي تاندون اتفاق مي افتد که منجر به پارگي هاي ميکروسکوپي در بافت کلاژن داخل تاندون مي گردد که غالبا" دردناک بوده و قدرت و تحرک تاندون را کاهش مي دهد.

 

پارگي کامل تاندون بدنبال فشار بيش از حد يا صدمات مستقيم به ساق يا مچ پا عارض مي گردد که فرد احساس درد شديد ناگهاني همراه با صداي پاره شدن آنرا در زمان صدمه حس مي کند و بدنبال آن تورم و عدم توانايي در ايستادن روي سر پنجه عارض مي گردد.

 

براي ورم و التهاب تاندون يا فرسايش و تخريب بافت تاندوني درمان شامل استراحت ، استفاده از کيف يخ ، داروهاي ضدالتهابي و مسکن و دادن بالشتک پاشنه براي بالا آوردن سطح پاشنه و کم کردن فشار روي تاندون آشيل همراه با فيزيوتراپي مي باشد .

 

در مواردي که پارگي کامل اتفاق بيافتد درمان با نظر پزشک متخصص با گچ گيري يا جراحي صورت مي پذيرد.